Få en inspirerande arbetsplats med dessa tips!

Allt ifrån hur arbetsplatsen ser ut till hur information kommunicerar påverkar de anställdas effektivitet och välmående på arbetsplatsen. Att känna start samhörig med sina medarbetare och ha roligt tillsammans bidrar till att alla känner sig motiverade och inspirerade att jobba mot gemensamma uppsatta mål. Men vad är viktigt att tänka på för att uppnå detta? Här kommer 6 tips på saker som kan förbättra gemenskapen och skapa en inspirerande arbetsplats.

Förmedla företagets framtidsvision

Att känna samhörighet och veta hur man bidrar till verksamheten är viktig del för att skapa en trivsam arbetsplats. Därför är det viktigt att managers och företagets ledning förmedlar företagets framtidsvisioner till de anställda. Om man inte vet hur man bidrar kan man lätt tappa motivationen på arbetsplatsen. Genom att säkerhetsställa att alla är på samma plan och vet sin roll kan man skapa god hälsa där alla jobbar mot samma gemensamma mål.

Feedback på arbetsplatsen

Att få återkoppling för sitt arbete är A och O på arbetsplatsen. Regelbunden feedback är nödvändigt för att man ska känna sig sedd och kunna diskutera sina prestationer med sin manager för att se vad som har gått bra och vad som skulle kunna förbättras. Var inte rädd för att ge konstruktiv kritik. En mix av positiv och konstruktiv kritik är alltid bäst. Glöm inte heller att uppmuntra och peppa varandra. Genom att uppmuntra och stödja varandra kan vi skapa en bättre och mer kreativ arbetsplats.

Dela information med alla medarbetare

Att inte ha tillgång till all information på arbetsplatsen kan bidra till ökad stress. Därför är det viktigt att man ser över kommunikationen och informationshantering på företaget. Finns det rutiner så all information når ut till hela företag? Om detta saknas, hur gör vi för att åtgärda detta? Se till att det finns tydliga kommunikationsvägar när det kommer till ny information och att alla anställda känner sig inkluderade så ingen går runt i ovisshet. 

Sociala aktiviteter

Att ha roligt tillsammans och göra sociala aktivitet kommer leda till bättre gemenskap och kreativitet på arbetsplatsen. Genom aktiviteter kan de anställda lära känna varandra på ett djupare plan och skapa en starkare sammanhållning och teamkänsla. En välmående arbetsplats kommer leda till mer kreativitet och en bättre arbetsmiljö där man kan hjälpa varandra lösa problem.

Skapa balans mellan jobb och hemmet

För att anställda ska känna sig pigga och inspirerade på arbetsplatsen är det extra viktigt att man fokuserar på balansen mellan jobbet och hemmet. Att konstant tänka på jobbet och ta med arbetet hem kommer inte göra de anställda mer kreativa och jobba bättre. Man måste därför se till att det finns en tydlig gräns, så alla får chansen att slappna av och komma med ny energi nästa dag. En viktig del i detta är också att stötta sina anställda om någon kris skulle ske.

CSR på företaget

Hur vi känner att vi bidrar, inte bara till företaget, utan även samhället spelar stor roll på välmåendet på arbetsplatsen. Att motiveras av pengar räcker sällan för att vi ska känna oss motiverade. Istället vill man bidra till något större som leder till förbättring för någon annan. Många som söker jobb i dagens samhälle inkluderar detta i sin jämförelse mellan olika företag. Och självklart ska inte CSR vara något man bara göra för att motivera de anställda. Men vad man kan göra är att inkludera de anställda i CSR målen och göra dem delaktiga för att nå målen man satt. Detta kommer leda till stärkt sammanhållning och välmående hos de anställda.

Sammanfattning

Att finna balans mellan eget ansvar och uppgifter från sin manager kommer leda till ökad tillit och större samhörighet i teamet. Meningsfullt arbete och att känna sig glad när man kommer till jobbet är de största faktorerna för motivation. Så vårt råd är att föra en dialog med dina anställda. Fråga vad som motiverar dem, finns det aktiviteter de skulle tycka vara kul att göra tillsammans, finns det något de personligen skulle vilja ta ansvar för och hur känns balansen mellan jobbet och hemmet? Genom att få svar på dessa frågor kan du bättre forma arbetsplatsen till en motiverande och inspirerande plats där alla jobbar mot samma mål!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × 4 =