Välja rätt kontorsplats

Att välja rätt kontorsplats är inte alltid lätt! Idag består inte kontorslandskap av endast enskilda kontor utan allt fler väljer att ha en kontorsplats i ett öppet kontorslandskap. Känner du att du vill kunna variera eller har anställda där några vill sitta i ett öppet kontorslandskap medan andra vill ha eget kontor? Då kan kontorshotell vara något för er! Låt oss ta en närmare titt på de olika för och nackdelar med varje kontorsplats.

 

Öppen kontorsplats

 

Med en öppen kontorsplats kan du själv välja vart du vill sitta och arbeta när du kommer till kontoret. En öppen kontorsplats är en plats i ett öppet kontorslandskap som består av många skrivbord på en stor yta utan väggar som skiljer dem av. I vissa fall kan det finnas avskärmare mellan skrivborden. Ytterligare får man tillgång till ett skåp för förvaring, mötesrum, tyst rum, gym och bastu. 

En stor fördel med en öppen kontorsplats är den sociala aspekten och den öppna kommunikationen det leder till. Det finns alltid någon till hands att be om hjälp och det blir lättare att sprida budskap till en större skara människor snabbare.  

Nackdelar med en öppen kontorsplats är att det kan förekomma mycket ljud och människor som rör sig runt omkring en vilket kan leda till koncentrationssvårigheter. I många fall måste de som sitter runt omkring kompromissa för att inte störa omgivningen. Utbyte av känsligt material blir också svårare i öppna landskap.   

 

Mobil kontorsplats

 

I och med de rådande omständigheterna har allt fler börjat jobba hemifrån. Dock känner många att det borde finnas en mix mellan att arbeta hemifrån och arbeta på kontoret. En mobil arbetsplats är då perfekt för dig som vill kombinera både kontorstid och att jobb hemifrån. 

En mobil kontorsplats leder till flexibilitet och frihet och man kan själv strukturera när man ska arbeta på kontoret och när man ska arbeta hemma. I paketet för mobil kontorsplats får du tillgång till en kontorsplats 3 gånger i veckan och man får själv välja en egen plats i det öppna kontorslandskapet. Utöver kontorsplatsen får man tillgång till att boka mötesrum och tysta rum för samtal. 

En nackdel med mobil kontorsplats kan vara att man inte har någon fast punkt för sin kontorsplats. Det är också viktigt att man sätter upp klara riktlinjer för hur arbetet ska gå till när man har en mobil arbetsplats och det blir mycket eget ansvar att få arbetet hemma och på kontoret att gå ihop. 

 

Eget kontor

 

När man har ett eget kontor kallas det för ett cellkontor. Tidigare bestod de flesta kontorslandskap av många små enskilda kontor. Detta har nu ändrats i och med att fler företag införde öppna kontorslandskap men önskan för egna kontor finns fortfarande kvar bland många anställda. Inkluderat i paketet för eget kontor är tillgång till förvaringsskåp, mötesrum, tyst rum, gym och bastu. 

En av de största fördelarna med att ha sitt eget kontor är att du själv kontrollerar ljudnivån och att det inte finns några yttre faktorer som kan leda till koncentrationssvårigheter. På sitt egna kontor har man också möjligheten att själv styra hur man vill ha sina saker organiserade och det finns även mer utrymme för förvaring av material. 

En nackdel med ett eget kontor och om man har stängd dörr kan vara att det blir svårare att söka kontakt med medarbetare. Från en medarbetares perspektiv kan det också vara svårare och mindre inbjudande när det finns stänga dörrar mellan personalen vilket kan leda till sämre kommunikation och spridning av kunskap. 

 

Alternativ för just dina behov

 

Vilken kontorsplats var och en föredrar är väldigt individuellt. Varje alternativ har sina för och nackdelar. Hos Sohub kan du välja mellan en öppen kontorsplats, en mobil plats 3 dagar i veckan eller ett kontorsrum. Det finns något som passar alla. Det är viktigt att göra en djupgående analys och se vad som passar just ditt företag bäst. Är du intresserad av en kombination av flera olika kontorsplatser? På Sanna Office Hub finns även möjligheten att skräddarsy paket med kontorsplatser anpassat efter era behov. Hör av dig till oss så kan vi berätta mer!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tre × fyra =