Teambuilding aktiviteter för starkare sammanhållning

Teambuilding är en viktig del i varje organisation. Det är din uppgift som manager för ett team att se till att personer i ditt team känner samhörighet och kan arbeta väl tillsammans. För att uppnå detta är det viktigt att man arbetar för att skapa starkare band mellan personerna i teamet. Att lära sig hur varandra fungerar på ett djupare plan kan leda till att både dynamiken och effektiviteten i gruppen förbättras. 

Teambuilding

Så hur uppnår man bättre teamwork? I de flesta fall när man pratar om att förbättra samhörigheten i gruppen så syftar man på olika teambuilding aktiviteter. Teambuilding aktiviteter är till för att föra personerna i teamet närmare genom samarbeta och jobba mot ett gemensamt mål. Vilket i sin tur kan leda till att man får bättre förståelse för varandras kompetenser och skapar tillit till varandra. Teambuilding kan vara speciellt viktigt om man har två företag eller team som ska slås ihop. 

Fördelar med teambuilding

Alla tycker inte att teambuilding är nödvändigt. Många menar på att man redan spenderar så mycket tid tillsammans under dagen att det inte behövs göras fler aktiviteter för att stärka samhörigheten. Andra menar även på att aktiviteter som inte är relaterade till arbetet inte kommer att utveckla gruppen. 

Men så är det inte! Att göra olika aktiviteter tillsammans kommer leda till att ni utmanas på nya sätt och måste tillsammans komma fram till lösningar som ni normalt inte möter på. Vilket i sin tur kommer leda till utveckling både individuellt och som ett team. Här kommer några fler fördelar med att göra teambuilding aktiviteter!

  • Ökad kommunikation

 Genom teambuilding aktiviteterna får personerna träna på att snabbt kunna kommunicera med varandra för att komma fram till en lösning. 

  • Lösa problem tillsammans

 Att lösa olika slags problem tillsammans leder till ökad kreativitet och problemlösningsförmåga. Det bidrar även till bättre förståelse för varandras egenskaper och starka och svaga sidor. 

  • Starkare sammanhållning

Ha roligt tillsammans bidrar till starkare sammanhållning i teamet. Det är viktigt att man ibland tar en paus och gör något roligt tillsammans. 

  • Ledarskap

Det är inte bara teamet som drar nytta av teambuilding aktiviteter. Du som manager kommer också lära känna dina medarbetare bättre och få förståelse för deras behov och vad som motiverar dem.

  • Bättre på att hantera konflikter

Genom att träna på att jobba tillsammans och lösa ett problem blir inte bara kommunikation bättre utan även sättet att hantera konflikter. Genom att alla i teamet förstår varandra bättre kan man minska antalet konflikter.

Detta bör du tänka på när du planerar teambuilding aktiviteter

Det första du behöver tänker över när du planerar teambuilding aktiviteter för ditt team är att fråga dig själv: Vad behöver mitt team? Genom att besvara den här frågan kommer veta åt vilket håll du ska gå och vilka slags övningar som skulle hjälpa ditt team. Det kan till exempel vara att man vill ha bättre sammanhållning i gruppen. Då kanske inte inte passar med en övning där de måste tävla mot varandra. Istället kan man välja en övning där de måste lösa ett problem tillsammans. 

I stora organisationer kan det vara svårt att få in teambuilding aktiviteter regelbundet. Därför är det viktigt att man planerar väl och avsätter tid till aktiviteterna. Allt fler företag har sett fördelarna med teambuilding aktiviteter och avsätter speciella dagar där alla team får i uppgift att göra olika övningar tillsammans. Detta har visat sig skapa både produktivitet och ökad kreativitet i teamen.

Har man svårt att komma på aktiviteter kan man också ta hjälp. Det måste inte heller alltid vara att man gör en stor övning där man måste lösa ett problem. Att gå på promenad tillsammans, träna och lära sig en ny färdighet är andra bra aktiviteter för att stärka sammanhållningen i teamet. Var kreativ med dina idér. Hör efter vad ditt team gillar. Se till att alla känner sig inkluderade och gör något där ni kan ha kul tillsammans.

Teambuilding aktiviteter online

Har du ett team som helt eller delvis jobbar online? Oroa dig inte! Det finns massor med bra aktiviteter som kan göra online. Vare sig det är över zoom eller Google meets. Att ha ett team på distans har sina utmaningar, men tack vare teknologin kan vi kommunicera lika bra som tidigare. Detta är något vi kan ta nytta av när vi tänker på online aktiviteter för bättre teamwork.

En stor källa till teambuilding aktiviteter online är våra mobiltelefoner. Här finns det massor med olika spel och aktiviteter som man kan ladda ner. Allt ifrån quiz till escape room online! Än en gång är det viktigt att man kontrollerar att alla känner sig inkluderade och kan delta. Avsätt specifik tid och ge tydliga instruktioner så kommer allt gå galant. 

Sammanfattning

Summa summarum är teambuilding aktiviteter otroligt viktigt för ditt team. Möjligheterna för olika aktiviteter är oändliga. Allt du behöver är lite fantasi och ser över vad just ditt team behöver. Att befinna sig på en plats där man kan arrangera gemensamma aktiviteter eller events kan vara väldigt fördelaktigt. På kontorshotell finns det möjligt att själv planera events eller delta i aktiviteterna som arrangeras. Vill du veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till oss! På Sanna Office Hub arrangerar vi både events och konferenser när restriktionerna tillåter. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två + 13 =